عملیات پرچم دروغین

0
6
دروغ/ پیدا کردن حقیقت

 عملیات‌های “پرچم دروغین”، ابزار قدرتمند دولت‌ها برای کنترل افکار عمومی و جلب موافقت مردم با تصمیمات سیاستمداران هستند. پیچیدگی عملیات‌های پرچم دروغین و پنهان شدن عوامل آن‌ها پشت چندین پرده اطلاعاتی، تشخیص قطعی این عملیات‌ها را بسیار دشوار کرده است، اما هنوز هم می‌توان با در نظر گرفتن چند مثال اثبات شده از این عملیات‌ها و دانستن معیارهای تشخیص این عملیات‌ها، توطئه دولت‌ها برای تسلط بر اذهان مردم را خنثی کرد.

False flag operations یا عملیات پرچم دروغین:

به عملیاتهایی گفته می شود که توسط نهادهای نظامی، شبه نظامی، اطلاعاتی یا سیاسی به گونه ای انجام می شود که این تصور به وجود آید که گروه ها یا کشورهای دیگری این عملیاتها را انجام داده اند.

برای مثال استفاده نیروهای یک طرف درگیر در جنگ از پرچم و لباس نظامی طرف مقابل برای حمله و قتل عام ساکنین یک روستا و سپس متهم کردن آن طرف به انجام این کشتار نمونه ای از عملیات پرچم دروغین محسوب می شود.

هدف از عملیات پرچم دروغین

هدف از انجام عملیات پرچم دروغین مخفی نگه داشتن هویت مرتکبین اصلی و یا بدنام کردن طرف مقابل و ایجاد بهانه ای برای حمله به او است.

 طی چند سال اخیر، مفهوم “پرچم دروغین” به خاطر ظهور جنبش‌های معتقد به دخالت مستقیم آمریکا در حوادثی چون ۱۱ سپتامبر و نظیر آن کاملا برای مردم شناخته شده است. در گذشته، عملیات‌های پرچم دروغین با زدن برچسب “تئوری توطئه” به مخالفان همراه می‌شد.

کنترل عملیات پرچم دروغین

“ریچارد دولان” (نویسنده آمریکایی) در کنفرانس ملاقات در بیابان” در سال ۲۰۱۵، در مورد آنچه که آن را “دوران پرچم دروغین” می‌خواند، سخنرانی کرد. وی معتقد است از آنجاییکه برای اجرای عملیاتهای پرچم دروغین، باید بر روایت رسانه‌های بین‌المللی کنترل داشت و جلوی ورود کشورهای دیگر به “امور محرمانه” را گرفت، لذا فقط چند کشور معدود ابزار و انگیزه انجام چنین عملیات هایی را دارند.

پدیده پرچم دروغین بطور مشخص متعلق به عصر مدرن است و از ابزار ایدئولوژیک استفاده می‌کند تا با ایجاد ترس از دشمن ساختگی در مردم، آنها را تحت کنترل داشته باشد. از این ابزار، در نظام‌های ظاهرا دموکراتیکی بهره برده می‌شود که مردم آن تصور می‌کنند از حقوق مسلم برخوردارند. اینگونه نظام‌های دموکراتیک و در راس آنها آمریکا، اسرائیل، و انگلیس باید مردم خود را به سمت موافقت اجتماعی سیاسی و ژئوپلتیک سوق دهند و در این مسیر از سیستم‌های تبلیغاتی مدرن و پیچیده و نیروهایی عملیاتی مخفی و پیشرفته که دارای تخصص بسیار هستند، بهره می‌جویند.

علائم هشداردهنده عملیات پرچم دروغین

روایت وسیع پرچم دروغین، همیشه یک مقصر مناسب می‌طلبد. مجریان قانون، سازمان های دولتی، و رسانه‌ های جریان اصلی فورا دست به کار شده و آن نوع روایتی را تحویل مردم می‌دهند که درک فکری آنها از تراژدی را با احساساتی که دارند گره بزند. ریچارد دولان در سخنرانی خود، ویژگی متمایز عملیات پرچم دروغین را در این می‌بیند که رسانه‌ها، روایت رسمی بیان شده را زیر سوال نمی‌برند. معمولا دولت از قدرت قانونی، ایدئولوژیکی، و سیاسی-اجتماعی برخوردار است که در مواقع اضطرار سریعا از آن استفاده می‌کند. بارزترین نمونه آن را می‌توان “قانون میهن پرستی” (پاتریوت) پیش از واقعه یازده سپتامبر دانست که به خوبی نوشته شده بود، اما به نظر می‌رسد که کاملا با سیر اتفاقات افشا شده، منطبق بوده است.

روایت رسمی، مصارف داخلی آشکارا و عواید ژئوپلتیک برای نهاد حاکم دارد. دولت بوش از یازده سپتامبر جهت ورود به جنگ علیه تروریسم استفاده کرد و این امر تبدیل به رکن اصلی نقض آزادی مدنی در قالب وضعیت امنیت ملیشد و از آن دست می‌توان به نظارت داخلی فراگیر بر مردم و بازداشتهای بی‌وقفه اشاره کرد. همچنین راه بطور مستقیم برای حمله به افغانستان و عراق که هیچ ربطی به حملات یازده سپتامبر نداشتند- باز شد. و در نتیجه به دولت آمریکا و پیمانکاران صنعت دفاعی اجازه داده شد خطوط گاز طبیعی و میادین نفتی را در اختیار بگیرند. این مورد، انسان را به یاد عملیات آژاکس می‌اندازد!

5 عملیات مسلم «پرچم دروغین» و چگونگی کشف آنها در آینده

عملیات آژاکس و کودتای ۲۸ مرداد

حمله به یک کشور برای تسخیر منابع گازی و نفتی آن، یادآور عملیات آژاکس سیا در ایران است از روایت رسمی، برای تشدید احساساتی چون ترس و میهن پرستی در مردم استفاده می‌شود تا بدینوسیله جامعه با یک موضوع پیشتر جنجالی، موافقت نماید.

بطور نمونه، بسیاری از حملات تروریستی داخل آمریکا از جمله واقعه تیراندازی آرورا، موجب تشدید حمایت از قانون کنترل سلاح شد. مهم‌تر از همه، این اتفاقات موجب دو دستگی در مردم شد و به دولت و پلیس این اختیار را داد که با حکومت نظامی، محله‌ها را تحت کنترل بگیرند. یک چنین نمونه‌ای را پس از واقعه بمبگذاری ماراتن بوستون شاهد بودیم؛ واقعه‌ای که موجب خلق تکان‌دهنده‌ترین نمونه دولت پلیسی در آمریکا پس از واقعه حادثه یازده سپتامبر شد.

تمرین‌های آموزشی ارتش و پلیس در روز واقعه و یا روزهای نزدیک به آن صورت می‌گیرد تا بدینوسیله شهادت شاهدین واقعه به مسیر گمراهی بیافتد و برنامه‌ریزان قضیه بتوانند عملیات تسخیر اذهانِ زود باور، اشاعه اطلاعات غلط، و بکارگیری نیروهای پشتیبانی را صورت دهند.

این مورد را نباید دست کم گرفت. درصد قابل توجهی از اقدامات تروریستی داخل آمریکا و بین‌المللی، تمرین‌های نظامی همزمان را با خود داشته است. این فهرست شامل موارد ذیل (و نه محدود به این موارد) می‌شود:

  • تمرین های نظامی عموما ناشناس شامل “نوراد” در واقعه یازده سپتامبر
  • بمبگذاری ۷ جولای لندن
  • واقعه تیراندازی ۲۰۱۱ نروژ
  • حادثه تیراندازی آرورا و سندی هوک
  •  حادثه بمبگذاری ماراتن بوستون.

عملیات‌های بزرگتر پرچم دروغین‌ که طی دو دهه گذشته صورت گرفته‌اند، قطع یقین از حجم غیرقابل تصور پول و منابع بهره برده‌اند. اثبات آنها، نیازمند زمان و وجود پژوهشگران و افشاگران جسور است. مباحث مربوط به اینکه یازده سپتامبر عملیات پرچم دروغین بوده یا نه، مفصل و بحث‌برانگیز است.

این قضایا آنقدر پیچیده و درگیر اطلاعات غلط است، که با وجود منابع در دسترس ما، بسیار بعید است که بدانیم عاملان آنها از چند لایه مخفی و چند آژانس عملیات سیاه بهره برده‌اند.

چیزی که ما می‌دانیم این است که کمی پس از حادثه یازده سپتامبر، دونالد رامسفلد وزیر دفاع وقت- اعلام کرد که ۲.۳ تریلیون دلار از بودجه پنتاگون مفقود شده است. متاسفانه، آنقدر مدارک و اسناد، نابود و دستکاری شده که نمی‌توان با اطمینان، آن اقدامات را پرچم دروغین نامید و یا شکل افراطی فرصت‌طلبی حکومت.

5 عملیات مسلم «پرچم دروغین» و چگونگی کشف آنها در آیندهبه اعتقاد عده‌ای، ۱۱ سپتامبر بزرگ‌ترین عملیات پرچم دروغین تاریخ بوده است

باید به خاطر داشت که پدیده پرچم دروغین، چیزی است که هنوز هم ادامه دارد. ما برای تحلیل آن، باید در قدرتمندترین فیلترهای کنترل اطلاعاتی نفوذ کنیم که دنیا تا به حال به خود دیده است. با توجه به اینکه تکنولوژی و روشنفکری اجتماعی، جنایات کشورها را آشکار می‌سازند، در آینده شاهد فصول تکان‌دهنده‌ و نو در کتاب تاریخ خواهیم بود که تفسیر جریان غالب بر واقعیت را خرد و نابود خواهند کرد.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید