طبیعت بردسکن و جنگل کاسف

0
9

جنگل کاسف

جنگل کاسف با مساحتی بالغ بر ۱۲ هکتار در فاصله‌ی ۲۰ کیلومتری شمال شهرستان بردسکن، روستای کوهستانی کاسف که از آب و هوای معتدل کوهستانی برخوردار می باشد یکی از مناطق گردشگری و طبیعت گردی شهرستان بردسکن محسوب می شود . وجود جنگل هم که در مجاورت این روستا واقع می باشد بر طبیعت زیبای روستای کاسف افزوده است و به همین خاطر گردشگران و طبیعت دوستان زیادی در طول سال از راه دور و نزدیک برای سپری کردن یک روز جمعه و تعطیل خود به همراه خانواده ، دوستان و … به این جنگل مشرف می شوند و از این نعمت زیبای خلقت لذت می برند و ساعات خوشی را در طبیعت بسر می کنند .

دراین منطقه‌ای کوهستانی و خشک با حداقل دمای ۱۰- و حداکثر دمای ۴۵+ ومیزان بارش متوسط ۱۵۵ میلیمتر در سال، در ارتفاع ۱۵۸۰ تا ۱۶۳۰ متر از سطح دریا با شیب ۱۵% در جهت غربی شرقی واقع شده است. پوشش گیاهی این منطقه در پاییز ۱۳۹۱، پس از نمونه برداری هایی در بهار و پاییز ۱۳۹۱ به روش فلوریستیک مطالعه و سپس شکل‌های زیستی و پراکنش جغرافیایی آن‌ها تعیین شد. به طور کلی در منطقه، ۶۹ گونه متعلق به ۲۹ تیره وجود دارد که۲۵ تیره دولپه‌ای و ۳ تک‌لپه‌ای هستند و یک تیره‌ نیز متعلق به بازدانگان است. بزرگترین تیره‌ها نعناع (Lamiaceae) با ۱۱ گونه، کاسنی (Asteraceae) با ۹ گونه و تیره میخک (Caryophyllaceae) با ۵ گونه می‌باشند. شکل‌های زیستی عمده منطقه عبارتند از: تروفیت‌ها با ۳۶% (۲۵ گونه)، همی‌کریپتوفیت‌ها ۲۹% (۲۰گونه)، کامفیت‌ها ۱۶% (۱۱گونه)، فانروفیت‌ها ۱۳% (۹گونه) و کریپتوفیت‌ها با ۶% (۴ گونه). درصد بالای همی‌کریپتوفیت‌ها نشان دهنده‌ی اقلیم سرد و کوهستانی منطقه است و درصد بالای تیره کاسنی و حضور گونه‌هایی همچون اسپند (Peganumharmala) نشان از تخریب‌ بالای پوشش گیاهی و عدم نظارت و مدیریت مناسب بر محیط زیست این منطقه دارد.

لوکیشن

بین “۳۰ و ’۵۲ و °۵۷ تا “۰۰ و ’۰۰ و °۵۸ طول شرقی و “۳۰ و ’۲۲ و °۳۵ تا “۰۰ و ’۳۰ و °۳۵ عرض شمالی، 

 روستای کوهستانی کاسف که از آب و هوای معتدل کوهستانی برخوردار می باشد یکی از مناطق گردشگری و طبیعت گردی شهرستان بردسکن محسوب می شود . وجود جنگل هم که در مجاورت این روستا واقع می باشد بر طبیعت زیبای روستای کاسف افزوده است و به همین خاطر گردشگران و طبیعت دوستان زیادی در طول سال از راه دور و نزدیک برای سپری کردن یک روز جمعه و تعطیل خود به همراه خانواده ، دوستان و … به این جنگل مشرف می شوند و از این نعمت زیبای خلقت لذت می برند و ساعات خوشی را در طبیعت بسر می کنند .

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید