شهید گل آرایش خندان

0
7

بسیجی هایی بودند که روزی سفره هایی اینگونه داشتند! امروز هم هستند هنوز بسیجی هایی که ساده زیستی را سرلوحه زندگی خود قرار داده اند

بدانید بسیجی بسیجی میشود چون رهبرش میخواهد و نه برای هیچ چیز دیگری !

پست میزنند که عمرمان تلف شد و زندگیمان فلانو به همانو ووو… پست میزنند که در به در دنبال معافیت هستند !

اما یادتان باشد بودند بسیجی هایی که زندگی را به سخره گرفته و جان دادند تا به دنیا ثابت کنند ایران و ایرانی برای همیشه پابرجاست.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید