داستان یک اختلاس با عینک بدبینی بسیجیو لیبرال

0
1
اختلاس

 زندگی سرمایه داری

چند وقت پیش یکی از بیت المال هزار میلیارد ورداشت رفت کانادا، هنوز تو شک بودیم که یکی اومد سه هزار میلیارد اختلاس کرد همه داشتن انگشت اتهام به سمت همدیگه میگرفتن که یکی ۱۲ و دیگری ۸ هزار میلیارد دیگه “پول شست “!!!

گرفتند و رفتند و بردند و خوردند….

و الان از اتاق فرمان اشاره میکنن پولشویی جدید ۱۳ رقمی برابره با ۲ برابر کل اختلاس های تاریخ جمهوری اسلامی!

زندگی بسیجی وار

سی سال پیش پشت میدون مین چند نفر داشتن جونشونو گرون میفروختن که یکیشون چند قدم عقب عقب رفت ، همه فکر میکردن ترسیده که یکدفه دیدن خم شد و بند پوتیناشو باز کرد و گفت : تازه از تدارکات گرفتم ،بیت الماله ، و پا برهه مرگ رو به سخره گرفت

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید