عکس نوشته

خود شناسی یعنی » جرأت کنید راست و حقیقی باشید

جرأت کنید زشت باشید

هرچقدر هم ساده پیچیدگی را از خود دور کنید

و خود حقیقی خودتان باشید !

وقتی فهمیدید کی هستید آنجاست که میتوانید اصلاح شوید.

خودشناسی مایه پیشرفت بشریت بوده وهست

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید